قرقره فرمان بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

قرقره فرمان بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

قرقره فرمان بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

قطعات یدکی جلوبندی و جعبه فرمان و هیدرولیک بی ام و

فروش انواع قطعات فرمان بی ام دبلیو

 

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد

میل تعادل بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

میل تعادل بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

میل تعادل بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

قطعه میل تعادل بی ام و سری ۷

میل تعادل بی ام و Z4 وZ3

میل تعادل بی ام و سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد

سیبک فرمان بی ام و-لوازم یدکی بی ام و

سیبک فرمان بی ام و-لوازم یدکی بی ام و

سیبک فرمان بی ام و-لوازم یدکی بی ام و

وارد کننده کلیه قطعات فرمان بی ام دبلیو

لوازم يدکي جلوبندي بي ام دبلیو BMW جدید
طبق – بوش طبق – ميل تعادل – ميل فرمان – سيبک فرمان – قرقري فرمان – کمکها – دسته موتور و ديگر لوازم يدکي انواع بي ام و BMW

 

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد

میل موجگیر بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

میل موجگیر بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

میل موجگیر بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

قطعه میل موج گیر بی ام و

میل موج گیر سمت چپ بی ام و سری ۱ و ۳ و X1 و Z4 سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶

میل موج گیر سمت چپ بی ام و X3 سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰

میل موج گیر جلو سمت چپ (Febi) بی ام و سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵

 

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد

طبق بزرگ و کوچک چپ و راست- لوازم یدکی بی ام و

طبق بزرگ و کوچک چپ و راست- لوازم یدکی بی ام و

طبق بزرگ و کوچک چپ و راست- لوازم یدکی بی ام و

طبق بالا سمت راست (trucktec) بی ام و سری ۵ سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰

طبق و موجگیر چپ و راست ب ام و BMW. طبق بزرگ چپ و راستBMW

طبق بزرگ و کوچک چپ و راست موجگیر چپ و راست BMW E60

طبق پایین سمت راست (trucktec) بی ام و سری ۵ سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰

 

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد

فنر لول جلو و عقب بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

فنر لول جلو و عقب بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

فنر لول جلو و عقب بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و کلی و جزئی ارسال به کلیه نقاط تهران و ایران در کمترین زمان با نازلترین قیمت

لوازم یدکی تهران بی ام و

۰۹۱۲-۲۸۰-۶۷۴۴

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد

کمک عقب بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

کمک عقب بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

کمک عقب بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

کمک عقب BMW

کمک فنر عقب راست (یا چپ) اصلی BMW بی ام و سری ۱ (۲۰۱۰-۲۰۱۵)

کمک فنر عقب بی ام و سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰

کمک فنر بادی عقب بی ام و سری ۷ سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲

کمک عقب بی ام و X6 سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد

کمک جلو بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

کمک جلو بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

کمک جلو بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

کمک جلو بی ام و

خرید قطعات اصلی BMW

کمک فنر جلو بی ام و X3 و X4 سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶

کمک فنر جلو سمت چپ بی ام و سری ۳ سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶

کمک جلو bmw

کمک جلو bmw x3 f25

 

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد

سیم باتری بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

سیم باتری بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

سیم باتری بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

سیم باتری بی ام و X3 و X4 سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷

سیم ،باتری،بی،ام،و،X3،X4

سیم باتری بی ام و X3 و X4 سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷

 

سیم باتری بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

سیم باتری بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد

پمپ هیدرولیک بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

پمپ هیدرولیک بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

پمپ هیدرولیک بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

پمپ هیدرولیک فرمان بی ام دبلیو

پمپ هیدرولیک بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

پمپ هیدرولیک بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

پمپ هیدرولیک بی ام و سری ۷ سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲

پمپ هیدرولیک بی ام و سری ۵ و ۷ سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷

پمپ هیدرولیک بی ام و X3 سال های  ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰

لوازم یدکی بی ام و

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و کلی و جزئی ارسال به کلیه نقاط تهران و ایران در کمترین زمان با نازلترین قیمت

لوازم یدکی تهران بی ام و

۰۹۱۲-۲۸۰-۶۷۴۴

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد را از ما بخواهيد

کلید ترمز دستی بي ام و- لوازم یدکی بی ام و

کلید ترمز دستی بي ام و- لوازم یدکی بی ام و

کلید ترمز دستی بي ام و- لوازم یدکی بی ام و

کلید ترمز دستیbmw

 

کلید ترمز دستی بي ام و- لوازم یدکی بی ام و

کلید ترمز دستی بي ام و- لوازم یدکی بی ام و

لوازم یدکی بی ام و

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و کلی و جزئی ارسال به کلیه نقاط تهران و ایران در کمترین زمان با نازلترین قیمت

 

لوازم یدکی تهران بی ام و

۰۹۱۲-۲۸۰-۶۷۴۴

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد را از ما بخواهيد

کاتالیزور بي ام و- لوازم یدکی بی ام و

کاتالیزور بي ام و- لوازم یدکی بی ام و

کاتالیزور بي ام و- لوازم یدکی بی ام و

کاتالیزور انواع bmw

کاتالیزور بی ام و سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶

کاتالیزور اگزوز بی ام و X3 سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰

لوازم یدکی بی ام و

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و کلی و جزئی ارسال به کلیه نقاط تهران و ایران در کمترین زمان با نازلترین قیمت

لوازم یدکی تهران بی ام و

۰۹۱۲-۲۸۰-۶۷۴۴

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد را از ما بخواهيد

فیلتر هوا بي ام و- لوازم یدکی بی ام و

فیلتر هوا بي ام و- لوازم یدکی بی ام و

فیلتر هوا بي ام و- لوازم یدکی بی ام و

نوع خودرو : بي ام دبليو سري ۵ و ۷ ( BMW 5 – 7 Series )

فروش فیلتر هوا بی ام و اصلی و اورجینال

فیلتر هوا بی ام و سری ۷ سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸

فیلتر هوا بی ام و سری ۵ و ۷ سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵

لوازم یدکی بی ام و

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و کلی و جزئی ارسال به کلیه نقاط تهران و ایران در کمترین زمان با نازلترین قیمت

لوازم یدکی تهران بی ام و

۰۹۱۲-۲۸۰-۶۷۴۴

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد را از ما بخواهيد

پمپ بنزین بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

پمپ بنزین بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

پمپ بنزین بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

پمپ بنزین بی ام و سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵

پمپ بنزین بی ام و سری ۵ سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶

پمپ بنزین بی ام و سری ۵ و ۶

لوازم يدکی بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW

 

پمپ بنزین بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

پمپ بنزین بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد را از ما بخواهيد

یونیت پمپ بنزین بي ام و-لوازم یدکی بی ام و

یونیت پمپ بنزین بي ام و-لوازم یدکی بی ام و

یونیت پمپ بنزین بي ام و-لوازم یدکی بی ام و

یونیت پمپ بنزین بی ام و سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶

لوازم یدکی بی ام و

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و کلی و جزئی ارسال به کلیه نقاط تهران و ایران در کمترین زمان با نازلترین قیمت

یونیت پمپ بنزین بي ام و-لوازم یدکی بی ام و

یونیت پمپ بنزین بي ام و-لوازم یدکی بی ام و

لوازم یدکی تهران بی ام و

۰۹۱۲-۲۸۰-۶۷۴۴

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد را از ما بخواهيد

لنت ترمز جلو بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

لنت ترمز جلو بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

لنت ترمز جلو بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

 

لنت ترمز جلو بی ام و X3 و X4 سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶

نام كالا : لنت ترمز جلو

نوع خودرو : بي ام و سري ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ( BMW 1 – 2 – 3 – 4 Series )

لوازم یدکی بی ام و

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و کلی و جزئی ارسال به کلیه نقاط تهران و ایران در کمترین زمان با نازلترین قیمت

لنت ترمز جلو بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

لنت ترمز جلو بی ام و- لوازم یدکی بی ام و

لوازم یدکی تهران بی ام و

۰۹۱۲-۲۸۰-۶۷۴۴

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد را از ما بخواهيد

ابرویی چراغ جلو فیبر کربن بی ام و

ابرویی چراغ جلو فیبر کربن بی ام و BMW E92 E93 M3

قابل استفاده برای خودروهای های زیر ( این جدول خودرو های داخلی را شامل میشود و ممکن است برای خودرو های دیگر نیز قابل استفاده باشد )

ابرویی چراغ جلو بی ام و

 • بی ام و :
  BMW  E92 E93 M3 مدل ۲۰۰۵_۲۰۱۲
 • سایر مدل ها :
  قابل استفاده در مدل هایBMW  E92 E93 M3 و هر مدل با ابعاد مشابه
 • لوازم یدکی بی ام و

  فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و کلی و جزئی ارسال به کلیه نقاط تهران و ایران در کمترین زمان با نازلترین قیمت

  لوازم یدکی تهران بی ام و

  ۰۹۱۲-۲۸۰-۶۷۴۴

  آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

  ۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
  ۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
  ۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

  بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
  فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
  فروش لوازم استوک بی ام و BMW
  فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
  عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
  لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
  لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد را از ما بخواهيد

جلو پنجره بی ام و BMW F10- لوازم یدکی بی ام و

جلو پنجره بی ام و BMW F10- لوازم یدکی بی ام و

جلو پنجره بی ام و BMW F10- لوازم یدکی بی ام و

قابل استفاده برای خودروهای های زیر ( این جدول خودرو های داخلی را شامل میشود و ممکن است برای خودرو های دیگر نیز قابل استفاده باشد )

 • بی ام و:
 • F10 مدل ۲۰۱۱_۲۰۱۳

 • سایر مدل ها :
 • قابل استفاده در مدل های M5 و هر مدل با ابعاد مشابه

 • فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و کلی و جزئی ارسال به کلیه نقاط تهران و ایران در کمترین زمان با نازلترین قیمت

  لوازم یدکی بی ام و

 • ۰۹۱۲-۲۸۰-۶۷۴۴

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد را از ما بخواهيد

توپی بالا کمک BMW -لوازم یدکی بی ام و

توپی بالا کمک BMW -لوازم یدکی بی ام و

توپی بالا کمک BMW -لوازم یدکی بی ام و

لوازم یدکی بدنه ب ام و BMW

لیست قیمت قطعات یدکی جلو بندی بی ام و

E46.E90.E60.X3

برند FEBI

۳۱۳۳۶۷۶۰۹۴۳

Shocks & Struts for

BMW E46.E90.E60.X3 Front Strut Mounts Febi Made in Germany

توپی بالا کمک BMW – لوازم یدکی بی ام و

 

توپی بالا کمک BMW -لوازم یدکی بی ام و

توپی بالا کمک BMW -لوازم یدکی بی ام و

 

E46.E90.E60.X3

برند FEBI

۳۱۳۳۶۷۶۰۹۴۳

Shocks & Struts for

BMW E46.E90.E60.X3 Front Strut Mounts Febi Made in Germany

 

 

آدرس: بازار خ چراغ برق خ ملت کوچه تابان پاساژ شرکاء پلاک ٤٤

۲۷۶ ۱۹ ۳۶۶ ۰۲۱
۴۴ ۶۷ ۲۸۰ ۰۹۱۲
۹۵ ۵۴ ۲۸۰ ۰۹۱۲

بی ام و BMW لوازم يدکی فابريک بی ام و BMW
فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW
فروش لوازم استوک بی ام و BMW
فروش لوازم اسپرت بی ام و BMW مدل بالا
عرضه کننده لوازم يدکی بی ام و BMW
لوازم يدکی جلوبندی بی ام دبلیو BMW جدید
لوازم يدکی انواع بی ام و BMW جديد را از ما بخواهيد

درب منبع آب BMW -لوازم یدکی بی ام و

درب منبع آب BMW -لوازم یدکی بی ام و

درب منبع آب BMW -لوازم یدکی بی ام و

Ref OE Number : 17 13 7 516 004

 

Brand : BMW

 

Brand Part Number : 17 11 7 639 021

Used For :BMW E60 525i All BMW E60 525xi All BMW E60 528i All BMW E60 528xi All BMW E60 530i All BMW E60 530xi All BMW E60 535i All BMW E60 535xi All BMW E60 545i All BMW E60 550i All BMW E60 M5 All BMW E61 525i All BMW E61 530xi All BMW E61 535xi All BMW E63 645Ci All BMW E63 650i All BMW E63 M6 All BMW E64

 

باطری اصلی بی ام و-لوازم یدکی بی ام و

باطری اصلی بی ام و-لوازم یدکی بی ام و

باطری اصلی بی ام و-لوازم یدکی بی ام و

باتری اتمی فابریک ماشین BMW 630 با ظرفیت ۷۴ الی ۱۰۰ آمپر ساعت

Product Name : Battery

Ref OE Number : 61 12 7 604 822

Brand : BMW

Brand Part Number : 61 12 7 604 822

Used For :BMW E38 E39 E46 X5

باتری های بی ام دبلیو  اصل آلمان و اروپایی

فروش انواع باتری ماشین BMW

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و کلی و جزئی ارسال به کلیه نقاط تهران و ایران در کمترین زمان با نازلترین قیمت

لوازم یدکی تهران بی ام و

۰۹۱۲-۲۸۰-۶۷۴۴

 

BMW Batteries

ایربک فرمان F02 – لوازم یدکی بی ام و

ایربک فرمان F02 – لوازم یدکی بی ام و

ایربک فرمان F02 – لوازم یدکی بی ام و

Airbag module driver’s side (for steering wheel). BMW part number: 3230 6778284 Usage : 7 Series : F01 / F02 / F03 / F04

ایربگ جانبی سمت راست بی ام و X3 و X4 سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶

ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و سری ۵ سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶

ایربگ فرمان بی ام و سری X سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶

لوازم یدکی تهران بی ام و

فروشگاه لوازم یدکی بی ام و کلی و جزئی ارسال به کلیه نقاط تهران و ایران در کمترین زمان با نازلترین قیمت

bmw f01 airbag

ایربک فرمان E90 – لوازم یدکی بی ام و

ایربک فرمان E90 – لوازم یدکی بی ام و

ایربک فرمان E90 – لوازم یدکی بی ام و

ایربگ جانبی سمت راست بی ام و X3 و X4 سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶

ایربگ سرنشین (داشبورد) بی ام و سری ۵ سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶

ایربگ فرمان بی ام و سری X سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶

 

ایربک فرمان E90 – لوازم یدکی بی ام و

آشنایی با ایربگ

از سال های گذشته کمر بند ایمنی از جمله مهم ترین تجهیزات ایمنی خودرو ها در تصادفات رانندگی بوده واست .

ولی با توجه به پیش رفت هایی که در سال های اخیر رخ داده است

کیسه ی هوا به عنوان مکملی قوی و بسیار متمعن تر در کنار کمر بند ایمنی بکار برده می شود. در سال ۱۹۸۰ اولین کیسه ی هوا بر روی اتومبیل نصب گردید .

امروزه آزمایشات و تجربیات نشان داده است که کیسه ی هوا احتمال خطر فوت افراد را در تصادفات تا ۳۰% کاهش داده است .

وقتی خودرویی با سرعت حدود ۳۵ کیلومتر در ساعت با سر تصادف کند، رویدادهای زیر به ترتیب رخ می دهند .

۱- پیش از برخورد راننده در وضعیت  عادی نشسته است.

۲- در حدود ۱۵ میلی ثانیه پس از برخورد، خودرو به شدت شتاب منفی پیدا می کند؛  و کیسه هوا در

استانه راه اندازی قرار می گیرد.

ایربک فرمان F25 – لوازم یدکی بی ام و

ایربک فرمان F25 – لوازم یدکی بی ام و

ایربک فرمان F25 – لوازم یدکی بی ام و

X3 2017

BMW X3 F25 Fahrerairbag – Airbag

ایربگ جانبی سمت چپ بی ام و X3 و X4 سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷

ایربگ فرمان بی ام و سری X سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶

ایربگ جانبی سمت راست بی ام و Z4

ایربگ فرمان و ایربگ ستون – ایربگ داشبورد

ایربگ جانبی سمت راست بی ام و Z4

ایربگ فرمان و ایربگ ستون – ایربگ داشبورد

 

ایربک فرمان F25 – لوازم یدکی بی ام و

ایربک فرمان F25 - لوازم یدکی بی ام و

ایربک فرمان F25 – لوازم یدکی بی ام و

آشنایی با ایربگ

از سال های گذشته کمر بند ایمنی از جمله مهم ترین تجهیزات ایمنی خودرو ها در تصادفات رانندگی بوده واست .

ولی با توجه به پیش رفت هایی که در سال های اخیر رخ داده است

کیسه ی هوا به عنوان مکملی قوی و بسیار متمعن تر در کنار کمر بند ایمنی بکار برده می شود. در سال ۱۹۸۰ اولین کیسه ی هوا بر روی اتومبیل نصب گردید .

امروزه آزمایشات و تجربیات نشان داده است که کیسه ی هوا احتمال خطر فوت افراد را در تصادفات تا ۳۰% کاهش داده است .

وقتی خودرویی با سرعت حدود ۳۵ کیلومتر در ساعت با سر تصادف کند، رویدادهای زیر به ترتیب رخ می دهند .

۱- پیش از برخورد راننده در وضعیت  عادی نشسته است.

۲- در حدود ۱۵ میلی ثانیه پس از برخورد، خودرو به شدت شتاب منفی پیدا می کند؛  و کیسه هوا در

استانه راه اندازی قرار می گیرد.

ایربک فرمان F25٬ ایربگ جانبی سمت راست بی ام و Z4٬ ایربگ داشبورد٬ ایربگ ستون٬ ایربگ فرمان

ایربک فرمان F25٬ ایربگ جانبی سمت راست بی ام و Z4٬ ایربگ داشبورد٬ ایربگ ستون٬ ایربگ فرمان

ایربک فرمان E60 – لوازم یدکی ب ام و

ایربک فرمان E60 – لوازم یدکی ب ام و

ایربک فرمان E60 – لوازم یدکی ب ام و

 

Airbag module (Driver’s side) E60

لوازم یدکی جانبی ب ام و BMW

فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW

ارسال تمام لوازم يدکی و بدنه انواع بی ام و BMW جدید به تمام شهرهای ايران

ایربگ راننده و سرنشین E60

 

 

ایربک فرمان E60 - لوازم یدکی ب ام و

ایربک فرمان E60 – لوازم یدکی ب ام و

 

کیسهٔ هوا یک وسیلهٔ ایمنی مدرن در برخی از خودروهاست که در زمان تصادف خودرو پر از باد شده و به شکل بالش بین سرنشین و بدنه خودرو در نقش حفاظی نرم قرار می‌گیرد

 

 

Airbag module (Driver’s side) E60

لوازم یدکی جانبی ب ام و BMW

فروش لوازم اروپايی و آلمانی بی ام و BMW

ارسال تمام لوازم يدکی و بدنه انواع بی ام و BMW جدید به تمام شهرهای ايران

 

 

 

انواع آینه چپ و راست BMW

انواع آینه چپ و راست BMW

انواع آینه چپ و راست BMW

آینه راننده انواع خودرو های BMW 

آیینه بغل کامل سمت راست بی ام و سری ۵ سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶

آینه و لوازم جانبی انواع بی ام و

انواع آینه بغل چپ بی ام و X6

انواع آینه بغل چپ بی ام و X3

انواع آینه چپ و راست BMW

انواع آینه چپ و راست BMW

 

 

آینه بغل چپ بی ام و X3٬ آینه راننده انواع خودرو های BMW٬ آینه راننده انواع خودرو هایBMW٬ انواع آینه بغل چپ بی ام و X3٬ انواع آینه بغل چپ بی ام و X6٬ انواع آینه چپ و راست BMW٬ انواع آینه چپ و راست بی ام و

آینه بغل چپ بی ام و X3٬ آینه راننده انواع خودرو های BMW٬ آینه راننده انواع خودرو هایBMW٬ انواع آینه بغل چپ بی ام و X3٬ انواع آینه بغل چپ بی ام و X6٬ انواع آینه چپ و راست BMW٬ انواع آینه چپ و راست بی ام و

 

 

انواع آینه چپ و راست BMW

انواع آینه چپ و راست BMW

آینه راننده انواع خودرو های BMW 

آیینه بغل کامل سمت راست بی ام و سری ۵ سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶

آینه و لوازم جانبی انواع بی ام و

انواع آینه بغل چپ بی ام و X6

انواع آینه بغل چپ بی ام و X3

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ bmw X3 X4 F25 F26 xenon AFS dynamic

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ bmw X3 X4 F25 F26 xenon AFS dynamic

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ bmw X3 X4 F25 F26 xenon AFS dynamic

 

bmw X3 X4 F25 F26 xenon AFS dynamic

فروشگاه لوازم یدکی BMW تهران BMW وارد کننده و تامین کننده لوازم یدکی و قطعات خودرو های بی ام و در ایران بصورت کلی و جزئی با قابلیت ارسال به کلیه نقاط ایران در کمترین زمان و به قیمت دبی می باشد.

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و  لوازم یدکی ب ام و  قطعات یدکی بی ام و فروشگاه ب ام و,BMW ,لوازم یدکی BMW ,لوازم بدنه ,BMW لوازم اسپرت BMW سپر جلو ب ام و سپر عقب ب ام و درب موتور ب ام و درب صندوق

ب ام و درب خودرو ب ام و گلگیر جلو ب ام و گلگیر عقب ب ام و چراغ جلو ب ام و

چراغ عقب ب ام و چراغ مه ب ام و مه شکن آینه بی ام و رکاب راننده رکاب سرنشین سقف و ستون بی ام و سینی موتور ب ام و جلو پنجره آرم خودرو شیشه BMW شاسی لوازم بدنه  BMW سپر چراغ گلگیر درب موتور دیفیوزر شیشه سقف ستون خطر عقب

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و

لوازم موتوری اویل پمپ واتر پمپ کمپرسور کولر استارتر دینام توربو شارژر سرسیلندر

تسمه دینام رینگ پیستون میل سوپاپ فیلتر روغن فبلتر هوا منیفولد اگزوز

رادیاتور آب رادیاتور کولر فن منیع انبساط گیربکس ساعت گیربکس کارتل

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و

روغن انگل سنسور ایربگ بال عقب جلو پنجره چراغ شور بکسل بند لنت جلو لنت عقب دیسک چرخ سیم لنت

شیر برقی پکپ تنظیم ارتفاع کمک فنر توپی سر کمک رام موتور سگ دست طبق میل موجگیر لاستیک چاکدار بوش

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و

طبق سیبک فرمان میل فرمان روغن موتور جلوبندی سنسور باد چرخ سنسور سطح روغن فیلتر بنزین پکپ بنزین دیاق – سپر جلو سپر عقب

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و

فروشگاه لوازم یدکی تهران بی ام و

درب موتور درب صندوق درب خودرو گلگیر جلو گلگیر عقب چراغ جلو چراغ عقب چراغ مه شکن آینه رکاب راننده رکاب سرنشین سقف و ستون سینی موتور جلو پنجره آرم خودرو شیشه شاسی

مشخصات فنی ب ام و ۵۲۸i 2016

مشخصات فنی ب ام و ۵۲۸i 2016

مشخصات فنی ب ام و ۵۲۸i 2016

 

مشخصات تولید کننده

کارخانه تولید کننده ب ام و
کشور تولید کننده آلمان
نام انگلیسی و مدل اتومبیل BMW 528i 2016
شرکت خدمات دهنده پرشیا خودرو

مشخصات فنی بدنه

کلاس بدنه خودروهای سدان
ابعاد
وزن ۱۷۲۵ کیلوگرم
تعداد فضای سرنشینان ۵
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو ۲۲۵/۵۵ R 17
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب ۲۲۵/۵۵ R 17

مشخصات فنی موتور

حجم موتور ۱۹۹۷ cc
نوع موتور موتورهای دارای سوپر شارژر
تعداد سیلندرها ۴
تعداد سوپاپ ها ۱۶
محل قرار گیری موتور موتور جلو
سیستم سوخت رسانی انژکتوری تزریق مستقیم
ظرفیت باک ۷۰ لیتر
حداکثر توان خروجی ۲۴۵ اسب بخار در ۵۰۰۰ تا ۶۵۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور خروجی ۳۵۰ نیوتون متر در ۱۲۵۰ تا ۴۸۰۰ دور در دقیقه

مشخصات جعبه دنده ( Transmission )

نوع جعبه دنده جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک
تعداد دنده (جلو) ۸
جعبه دنده اتوماتیک دیفرانسیل عقب RWD

سیستم ترمزها

نوع سیستم ترمز دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو دیسکی خنک شونده
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب دیسکی خنک شونده

سیستم تعلیق و فرمان

نوع سیستم تعلیق

سیستم تعلیق پیشرفته مستقل
نوع سیستم فرمان قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت

مشخصات فنی ب ام و ۵۲۸i 2016

عملکرد اتومبیل

حداکثر سرعت ۲۴۹ کیلومتر بر ساعت
شتاب ۰ الی ۱۰۰ ۶ ثانیه
مصرف سوخت شهری ۸٫۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر
مصرف سوخت جاده ایی ۵٫۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر
سیکل ترکیبی مصرف سوخت ۶٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر
استاندارد آلایندگی یورو ۵
ستاره ایمنی Euroncap ۵

مشخصات فنی ب ام و ۵۲۸i 2016

محدوده گارانتی

محدوده گارانتی ۶۰ ماه یا ۱۰۰ هزار کیلومتر

خصات فنی ب ام و ۵۲۸i 2016

امکانات رفاهی و آپشن ها

امکانات رفاهی و آپشن ها

امکانات رفاهی و آپشن ها
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) مجهز به ۱۲ کیسه هوای ایمنی که شامل :جلو ، جانبی ، پرده ای محافظ سر ، پرده ای جلو و عقب
سیستم های امنیتی و حفاظتی دارای سیستم کلید هوشمند و مجهز به استارت دکمه ای و دارای سیستم ضد سرقت ، قفل و بازکردن دربها بدون کلید ، ستون جمع شونده فرمان در هنگام تصادف ، قفل فرمان خودکار ، سیستم قفل کودک در اختیار راننده ، دارای سیستم دزدگیر به همراه آژیر
سیستمهای تهویه مطبوع دارای سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دو گانه ، کانالهای تهویه هوا بر روی کنسول میانی ، دارای سیستم کنترل کیفیت هوا AQS و فیلتر هوا داخل اتاق
سیستمهای مولتی مدیا دارای نمایشگر چند منظوره ۱۱ اینچی جهت نمایش اطلاعات سفر و اطلاعات راننده ، دارای سیستم پخش DVD ، دارای سیستم GPS ، قابلیت تبدیل به : نشانگر اطلاعات خودرو ، نشانگر وضعیت سیستم تعلیق ، نشانگر سیستم حرکتی خودرو ، نمایش اطلاعات موتور و جعبه دنده ، سیستم پخش صدای موتور از طریق بلندگوها داخل خودرو,سیستم صوتی حرفه ای با قابلیت پخش CD به همراه چنجر ، دارای

سیستم صندلیهای جلو و عقب

دارای سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، دارای روکش چرم ، صندلی راننده دارای تنظیم برقی در ۶ جهت ، دارای سیستم گرمکن صندلی ها با قابلیت تنظیم گودی کمر,دارای روکش چرم ، دارای پشت سری فعال و هوشمند ، دارای سیستم گرمکن ، دارای قابلیت تا شوندگی ، دارای کنسول تا شونده میانی و مسیر دسترسی به صندق عقب
سیستم آیینه ها آینه الکترو کرومیک جهت سهولت دید راننده در شب ، آینه های خارجی با حالت الکترو کرومیک و تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن ، دارای چراغهای روشنایی بر روی آینه ها ، دارای سیستم حافظه با قابلیت تاشوندگی خودکار برقی
سیستم شیشه ها تنظیم برقی تمام پنجره ها ، بخار زدای اتوماتیک شیشه ها ، سیستم یخ زدای برف پاک کن ، شیشه های سولار ، دارای سیستم هد آپ نمایش اطلاعات خودرو بر روی شیشه جلو جهت امنیت و تمرکز بیشتر راننده
سیستم های سقف سانروف با قابلیت تنظیم در ۴ حالت دارای سیستم ایمنی تصادف
سیستم روشنایی جلو و عقب دارای سیستم کنترل اتوماتیک نور چراغها ، دارای سیستم شتشو ، دارای مه شکن ، مجهز به چراغهای روشنایی در زیر دربها ، مجهز به سیستم تعقیب نور چراغهای جلو جهت مشایعت راننده پس از خاموش شدن خودرو در شب ، سیستم چرخش دو گانه در سر پیچها ، سیستم روشنایی و دید در شب,چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن ، سیستم پیش اخطار چراغهای عقب در صورت ترمز شدید و یا دستور را
سنسورهای پیش فعال مجهز به سنسور باران جهت کارکرد اتوماتیک برف پاک کن ها
متفرقه CBC , DSC , ABS , BA , EBD ، ترمز دستی الکترونیکی , مجهز به سنسور پارک جلو و عقب ، سیستم کروز کنترل هوشمند با قابلیت حفظ فاصله با خودروی مقابل ، رادار BMW به همراه سیستم پیش اخطار فاصله ایمنی با خودروی مقابل

 

مشخصات فنی ب ام و ۵۲۸i 2016

 

مشخصات فنی بی ام و BMW X6

مشخصات فنی بی ام و  BMW X6

مشخصات فنی بی ام و  BMW X6

معرفی بی ام و ایکس ۶ – BMW X6 50i بررسی مشخصات فنی و موتوری، تجهیزات و امکانات + تصاویر مشخصات خودرو

نام خودرو BMW X6 35i BMW X6 50i
کلاس خودرو SUV
گیربکس ۸ دنده اتوماتیک استپ ترونیک به همراه حالت های عادی و اسپرت با امکان تعویض دنده از پشت فرمان
محور محرک دو دیفرانسیل (۴WD) به همراه سیستم X-Drive
تعداد و آرایش سیلندر/ سوپاپ ۶ خطی/۲۴ V8/32
حجم موتوربه سی سی ۲۹۷۹ ۴۳۹۵
قدرت – اسب بخار/دور در دقیقه ۳۰۶/۵۸۰۰ ۴۰۷/۵۵۰۰-۶۴۰۰
گشتاور – نیوتن متر/ دور بر دقیقه ۴۰۰/۱۲۰۰-۵۰۰۰ ۶۰۰/۱۷۵۰-۴۵۰۰
توان وزنی مخصوص – اسب بخار بر تن ۱۴۳ ۱۸۰
توان خروجی مخصوص – اسب بخار بر لیتر ۱۰۲ ۹۳
حداکثر سرعت – کیلومتر بر ساعت ۲۴۰ ۲۵۰ (محدود شده)
شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت-ثانیه ۶/۷ ۵/۴
طول/عرض/ارتفاع – میلیمتر ۱۶۹۰/۱۹۸۳/۴۸۷۷
فاصله دو چرخ جلو/ دو محور – میلیمتر ۲۹۳۳/۱۶۴۴
وزن خالص – کیلوگرم ۲۱۴۵ ۲۲۶۵
مشخصات تایر ۲۵۵/۵۰ R19
مصرف شهری – لیتر در صد کیلومتر   ۱۳/۲ ۱۷/۵
مصرف جاده ای – لیتر در صد کیلومتر ۸/۳ ۹/۶
سیکل ترکیبی – لیتر در صد کیلومتر ۱۰/۱ ۱۲/۵
استاندارد آلایندگی EURO 5
حجم مخزن سوخت – لیتر ۸۵

 

مشخصات فنی بی ام و  BMW X6

 

مشخصات فنی بی ام و BMW X6

مشخصات فنی بی ام و BMW X6

 

مشخصات فنی بی ام و BMW X6

 

 

 

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

درباره بی ام‌ و BMW - اتوموبیل - موتور سیکلت‌ها

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

بی ام‌ و BMW (به آلمانی: BMW) که کوتاه‌شدهٔ عبارتِ «بایِریشه موتورن وِرکه» (به آلمانی: Bayerische Motoren Werke) است

و در فارسی معمولاً بِم‌وِتلفظ می‌شود، به‌معنای صنایع موتوریِ بایرن است، یک شرکت خودروساز آلمانی است،

که از تولیدکنندگان به‌نام خودروهای لوکس و موتورسیکلت در جهان به‌شمار می‌آید. دفتر مرکزی این شرکت در شهر مونیخ قرار دارد.

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

شرکت بی ام‌ و در سال ۱۹۱۶ توسط فرانتس یوزف پوپ تأسیس شد.

این شرکت هم‌اکنون مالک شرکت‌های رولز-رویس موتور کارز و مینی است.

در سال ۲۰۱۵ ب‌ام‌و بیش از دو میلیون و چهارصدهزار دستگاه وسیلهٔ نقلیه تولید کرد.

امروزه اکثریت سهام بی ام‌ و در اختیار خانوادهٔ کوانْدْت قرار دارد (اشتفان کواندت ۲۹٪، و سوزان کوانْدْت کلاتن ۲۱٪).

حدود نیمی از سهام این شرکت نیز در بازار بورس فرانکفورت در دسترس عموم سهامداران است.

کارخانهٔ بی ام‌ و در سال ۱۹۱۷ به‌عنوان یک کارخانهٔ تولید موتور هواپیما تأسیس شد.

در سال ۱۹۱۸ و با پایان جنگ جهانی اول، کارخانه به دلیل قطع‌نامهٔ ورسای مجبور شد که بخش تولید موتور هواپیمای خود را متوقف کند.

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

این کارخانه تا سال ۱۹۲۳ تنها موتورسیکلت می‌ساخت و با برداشته شدن تحریم‌ها در سال ۱۹۲۸ آغاز به تولید خودرو کرد.

نخستین خودروی تولیدی بی ام‌ و ، دیکسی بود، که بر پایه آستین ۷ و تحت لیسانس شرکت موتور آستین تولید شد.

نشان این کارخانه از شکل پره‌های ملخ در حال چرخش هواپیما الهام گرفته شده است.

این نشان در سال ۱۹۲۹ مورد تأیید این کارخانه قرار گرفت.

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

عوامل زیادی در طراحی چنین نشانی تأثیر داشتند که در این میان می‌توان به پرچم ایالت باواریا که به رنگ آبی و سفید است و همچنین کارخانهٔ موتورسازی راپ که آن هم در باواریا بود و رنگ‌های آبی و سفید را در نشان خود به کار برده بود؛ اشاره کرد.

نخستین موفقیت این شرکت تولید هواپیماهای IIa inline-six بود که در زمان پیکارهای جنگی ایجاد شد.

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

در هنگامهٔ جنگ جهانی دوم نیز ب ام و دوباره دست به تولید هواپیما و موتورهای آن برای نیروی هوایی آلمان زد.

پس از جنگ دوم جهانی و مواجهه بخش خودروسازی کارخانه در سال ۱۹۵۹ با دشواری‌های مالی جدی، سهامداران باید تصمیم می‌گرفتند که تولید خودرو را ادامه دهند یا کارخانه را معلق کنند.

آن‌ها پس از بررسی‌ها، تصمیم گرفتند به کار خود ادامه دهند.

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

بی ام‌ و  حق تولید خودرویی ایتالیایی به نام ایزو ایستا را خریداری نمود.

تولید این خودروی کوچک با نیروی محرکهٔ موتورسیکلت‌های بی ام‌ و باعث سود دهی و موفقیت نسبی دوبارهٔ کارخانه شد و آن را از ورشکستگی نجات داد.

در همان سال بود که ۴۵٪ سهام این شرکت توسط خانواده کوانت خریداری شد و بقیه نیز به صورت عمومی به مردم واگذار شد.

درباره بی ام‌ در سال ۱۹۶۶ کارخانهٔ هانس گلس واقع در دینگل فینگ آلمان را خریداری نمود.

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

چنین رایج است که دلیل اصلی خریداری این کارخانه، دستیابی به دانش تولید تسمه تایم برای موتورهایی با میل سوپاپ در بالا، بوده است.

از آن پس خودروهای گلس با آرم ب ام و عرضه می‌شد.

در سال ۱۹۹۲ ب ام و شروع به خریداری یک تأسیسات عظیم طراحی در کالیفرنیای آمریکا کرد که پیش از این متعلق به استودیو DesignworksUSA بود.

تملک کامل این تأسیسات تا ۱۹۹۵ به طول انجامید.

بی ام‌ و در سال ۱۹۹۴ گروه انگلیسی روور، شامل برندهای تولیدی روور، لندروور و ام جی را خریداری کرد.

پس از شش سال زیاندهی شدید در سال ۲۰۰۰ بی ام‌ و تصمیم به فروش روور گرفت.

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

ام جی و روور به کنسرسیوم فینیکس و لندروور به شرکت فورد فروخته شد.

ولی بی ام‌ و در مقابل، حقوق مربوط به مینی و رولزرویس را به دست آورد.

در سال ۲۰۰۲ طراحی خودروهای بی ام‌ و دچار تغییرات شدیدی شد.

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

از آن جمله می‌توان به طرح‌های رادیکال بی ام‌ و  سری ۷ و بی ام‌ و  زد ۴ به وسیله کریس بنگل طراح ارشد معروف بی ام‌ و  اشاره کرد.

در فوریه ۲۰۰۹ کریس بنگل اعلام کرد پس از هفده سال از  بی ام‌ و  جدا خواهد شد.

از آن زمان آدریان فن هایدونک هلندی که معاون و دست راست کریس بنگل به شمار می‌رفت

در سمت رئیس بخش طراحی بی ام‌ و  جایگزین او شده است.

در ژانویه ۲۰۱۲ بی ام‌ و  توسط فوربز به عنوان خوشنام‌ترین برند خودرویی دنیا شناخته شد.

موتورهای ساخته شده توسط  بی ام‌ و با اختلافی فاحش مجموعاً دارندهٔ بیشترین عنوان موتور سال در رقابت معتبر بین‌المللی موتور سال می‌باشند.

فرهنگ نامگذاری محصولات

بی ام‌ و در نامگذاری محصولات خود شامل خودروها و موتورسیکلت‌ها به طور معمول از قواعدی استوار پیروی می‌کند.

خودروهای بی ام‌ و  معمولاً با یک عدد سه رقمی که در ادامه یک یا دو حرف نیز آنرا دنبال می‌کند نامگذاری می‌شوند.

بدینصورت که رقم اول مشخص کنندهٔ سری(که در فارسی اتاق هم خوانده می‌شود) خودروست و دو رقم بعدی نشانگر حجم تقریبی موتور آن.

از مجموعه حروفی که در ادامهٔ عدد به کار می‌روند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

فرهنگ نامگذاری محصولات

i: بنزینی بودن موتور

d:موتور دیزل

L: کمی طولانی‌تر بودن فاصله|بین دو محور (استفاده از آن در سری ۷ معمولتر است)

x: اصطلاحاً چهارچرخ متحرک بودن خودرو

c:دارا بودن قابلیت تبدیل به حالت کابریوله (کروکی)

به عنوان نمونه ۵۲۰i یک خودرو بی ام‌ و  سری ۵ با موتوری بنزینی به حجم تقریبی ۲ لیتر می‌باشد.

فرهنگ نامگذاری محصولات

البته این نامگذاری استثناهایی دارد به عنوان مثال می‌توان به ردهٔ محصولات برقی هیبریدی بی ام‌ و  اشاره نمود

که با یک حرف i در ابتدای نامشان مشخصند مانند i8 یا i3.

فرهنگ نامگذاری محصولات

همچنین محصولات اصطلاحاً تیونیگ شدهٔ بی ام‌ و  در قسمت موتوراسپورت (متناظر بخش AMG در شرکت رقیب بنز) آن که از زیرمجموعه‌های خود شرکت می‌باشد با حرف M در ابتدای نام متمایزند مانند M3 یا M5.

درباره بی ام‌ و BMW - اتوموبیل - موتور سیکلت‌ها

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

موتور بی ام‌ و ۸۰۱

در سال ۲۰۰۶ گروه

(شامل مینی و رولزرویس) در ۵ کشور تعداد ۱٬۳۶۶٬۸۳۸ دستگاه خودرو تولید کرد.

موتور بی ام‌ و ۸۰۱

در سال ۲۰۱۰، تولیدات خودرویی این گروه به ۱۴۸۱۲۵۳ دستگاه رسید.

موتور بی ام‌ و ۸۰۱

براساس گزارش‌ها حدود ۵۶٪ خودروهای تولید شده با لوگوی بی ام‌ و BMW مجهز به موتور بنزینی و مابقی دیزلی هستند.

حدود ۲۷٪ خودروهای بنزینی، چهار سیلندر و حدود ۹٪ نیز هشت سیلندر هستند.

همچنین ب ام و با همکاری مونتاژکنندگان محلی، بعضی محصولات خود را در کشورهایی مانند:

ایالات متحده، تایلند، روسیه، مصر، اندونزی، مالزی، چین و هند تولید می‌کند.

ب ام و سری ۱

ب ام و سری ۱ کوچکترین خودروی تولیدی ب ام و است که در سه نوع مختلف هاچ بک، کوپه و کانورتیبل با ۱۱ نوع مختلف موتور بنزینی و دیزلی عرضه می‌شود.

نسل اول ب ام و سری ۱ با کد تولیدی E۸۲/۸۸ در سال ۲۰۰۴ برای اولین بار به بازار عرضه شد.

از سال ۲۰۱۱ نسل دوم این سری با کد تولیدی F۲۰ معرفی شد. این اتومبیل با ۱۱ نوع مختلف موتور عرضه می‌شود.

ب ام و سری ۳

معروفترین و محبوبترین مدل ب ام دابلیو محسوب می‌شود که ساخت آن از سال ۱۹۷۵ بی وقفه ادامه دارد.

تاکنون شش نسل از ب ام و سری ۳ به بازار عرضه شده است که همگی از بهترین سدان‌های کوچک موجود در بازار بوده‌اند.

سری سه به تعادل خیره کننده و سیستم بی نظیر تعلیقش مشهور است که باعث شده بتواند

بهتر از هر اتومبیلی دیگری در این کلاس، از هر پیچی عبور کند.

در حال حاضر نسل ششم این اتومبیل با کد تولیدی F۳۰ و ۸ نوع مختلف موتور بنزینی و دیزلی عرضه می‌شود،

این خودرو تا نسل قبلی خود (e90) و… در دو مدل کوپه و کانورتیبل نیز عرضه می‌شد.

ب ام و سری ۵

سدان سایز متوسط ب ام و از سال ۱۹۷۲ و طی هفت نسل به بازار عرضه شده است.

ب ام و سری ۵

نسل ششم این اتومبیل با کد تولیدی F۱۰ در سال ۲۰۱۰ معرفی شد و در مدل‌های سدان و استیشن و با ۷ نوع مختلف موتور بنزینی و دیزلی در دسترس است.

ب ام و سری ۶

مدل اسپرت بزرگ ب ام و محسوب می‌شود.

این مدل در ابتدا به صورت دو در کوپه در سال ۱۹۷۶ به بازار معرفی شد اما تولید آن در سال ۱۹۸۹ متوقف گردید.

در سال ۲۰۰۳ کمپانی تصمیم گرفت این مدل را بر پایه ب ام و سری ۵ بازسازی کند.

ب ام و سری ۶

از سال ۲۰۱۰ نیز نسل سوم این خودرو با کد F12/F۱۳ در سه مدل کوپه:

کانورتیبل (سقف باز شو) و گران کوپه (تلفیقی از کوپه و سدان به صورت کوپهٔ چهار در) و با سه موتور بنزینی و دو موتور دیزلی به بازار عرضه می‌شود.

ب ام و سری ۶ با اینکه از فروش مطلوبی برخوردار بوده همواره هدف انتقادات گروهی از صاحب نظران و دوستداران ب ام و در زمینه طراحی خارجی بوده است.

ب ام و سری ۷

بزرگترین و مجلل‌ترین خودروی سدان (چهار درب صندوق دار) ب ام و است که از سال ۱۹۷۷ تاکنون طی پنج نسل ساخته شده است.

این خودرو در حال حاضر به دو صورت عادی و کشیده، با سه نوع موتور بنزینی و دو موتور دیزلی تولید می‌شود.

ب ام و سری ۷

ب ام و به صورت تحقیقاتی این مدل را با موتور هیدروژنی نیز ساخته است.

درباره بی ام‌ و BMW - اتوموبیل - موتور سیکلت‌ها

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

موتور سیکلت‌ها

کارخانهٔ ب ام و ابتدا شروع به ساخت موتور موتور سیکلت نمود،

سپس در سال‌های آغازین جنگ جهانی اول شروع به ساخت موتور سیکلت کرد.

اولین موتور سیکلت موفقیت آمیز این شرکت بعد از مدل به درد نخور (Helios and Flink) آر ۳۲ (R32) نام داشت.

این موتور سیکلت دارای موتور بوکسر (Boxer)دوقلو بود که در آن سیلندر ICCE از هر طرف موتور سیکلت بیرون زده بود.

موتور سیکلت‌ها

به غیر از مدل‌های تکی تمامی مدل‌های موتور سیکلت‌های ساخته شده

توسط ب ام و ظاهری منحصربه‌فرد داشتند و این ظاهر را تا سال ۱۹۸۰ حفظ کردند.

هنوز موتورهای ب ام و ای هستند که به همین شکل ساخته می‌شوند و نام خود را با سری آر بر زبان‌ها انداخته‌اند.

در بحبوحه جنگ جهانی دوم ب ام و شروع به ساخت موتور سیکلت آر ۷۵ کرد که جایی برای نصب کنار خودرو داشت.

این همراه بود با طراحی یکتای آن که از روی زوندپ (Zündapp) کپی برداری شده بود و چرخ‌های آن همان چرخ‌های موتور بود و دیفرانسیل آن روی موتور قفل می‌شد. همین باعث استحکام بسیار زیاد آن شد به طوری که آن را به خودرو جیپ بسیار شبیه کرد.

ب ام و مدل ار ۳۲ اولین موتور ساخته شده توسط ب ام و

در سال ۱۹۸۳ مدل‌های سری ک (K Series) پا به عرصهٔ وجود گذاشتند آنها را آجرهای پرنده (The Flying Brick) می‌نامیدند.

(این نامگذاری به خاطر آن بود که اولین موتور این سری یعنی ک۱ (K1) به همین نام معروف بود.

مدت اندکی پس از آن ب ام و شروع به تولید موتورهای سری گ (G)و سری اف (F) با موتور دوقلوی روتاکس (Rotax) کرد.

ب ام و مدل ار ۳۲ اولین موتور ساخته شده توسط ب ام و

در اوایل سال ۱۹۹۰ بود که ب ام و شروع به ارتقای مدل ایرهد (Airhead) بوکسر خود کرد؛

که بعدها به اویل هد (Oilhead) معروف شد. در سال ۲۰۰۲ موتورهای ایل هد دارای دو جرقه زن برای هر سیلندر بودند.

ب ام و مدل ار ۳۲ اولین موتور ساخته شده توسط ب ام و

در سال ۲۰۰۴ این شرکت میله (Shaft) ی بالانس داخلی را به موتور اضافه کرد این امر سبب افزایش ظرفیت آن به ۱۱۷۰ سی سی و افزایش توان آن به ۱۰۰ اسب بخار در مدلR1200GS شد که نسبت به مدل R1150GSبا مشخصه‌های ۸۵ اسب بخار و ۱۰۰۰ سی سی برتری زیادی داشت.

ب ام و مدل جی تی ۶۰۰

در سال ۲۰۰۴ ب ام و مدل K1200S را معرفی کرد.

این موتور بسیار قوی و با تکنولوژی بالا و نشانهٔ تغییر نگرش ب ام و برای رقابت با موتور سازی‌هایی نظیر سوزوکی، کاوازاکی، هوندا و یاماها بود.

مشخصات عمدهٔ آن موتور ۱۶۷ اسب بخاری و وزن سبک ان بود که باعث قابل رقابت آن موتور با بقیه هم دسته‌ها بود.

در ضمن موتور توسط تیم فرمول ۱ ویلیامز طراحی شده بود.

ب ام و مدل جی تی ۶۰۰

سیستم تعلیق عقب اتوماتیک از مزایای قابل توجه این مدل بود.

ب ام و یکی از بنیان گذاران ترمزهای ضدقفل در صنعت بود و از اوایل دههٔ ۸۰ شروع به استفاده از این سیستم در موتورهای خودش کرد.

مدل‌های ۲۰۰۶ به این شرکت مجهز به سیستم‌های پیچیدهٔ جلوگیری از سر خوردن و کنترل تعادل الکترونیکی هستند.

ب ام و مدل جی تی ۶۰۰

ب ام و مبدع سیستم‌های تعلیق برای موتور سیکلت است و زود تر از همه این سیستم‌ها را در موتور سیکلت‌های خود به کار برده‌است.

بیستر مدل‌های مدن ب ام و دارای سیستم تعلیق عقب هستند.

همچنین ب ام و از سیستم تعلیق دیگری نیز در موتورهای ۱۹۹۰ استفاده می‌کند که به Telelever معروف است و باعث می‌شود که تکان موتور به صورت قابل توجهی کاهش یابد،

درباره بی ام‌ و BMW - اتوموبیل - موتور سیکلت‌ها

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

باشگاه‌های موتور سواری

باشگاههای زیادی در سرار جهان از ب ام و استفاده می‌کنند.

باشگاه‌های موتور سواری

برگترین‌های آنها سندکای موتور سواران ب ام و و صاحبان موتور سیکلت‌های ب ام و در آمریکا هستند که هر دو در کشور ایالات متحده قرار گرفته‌اند.

 

درباره بی ام‌ و BMW - اتوموبیل - موتور سیکلت‌ها

درباره بی ام‌ و BMW – اتوموبیل – موتور سیکلت‌ها

معرفی ب ام و سری ۵ ۲۰۱۷

معرفی ب ام و سری ۵ ۲۰۱۷

معرفی ب ام و سری ۵ ۲۰۱۷

ب ام و در چند ماه اخیر و درست در اوج دوران پر افتخار گذر از یکصد سالگی،

روزهای نسبتا سختی را در بازار فروش تجربه می کند و براساس شواهد موجود در حال واگذار کردن جایگاه برتر خود در زمینه فروش خودروهای لوکس به رقیب قدیمی اش، مرسدس بنز است.

اما چنین فراز و نشیب هایی در دنیای پر رقابت امروزی طبیعی است

و مدیران ب ام و برنامه گسترده ای را برای محصولات آینده خود تدارک دیده اند.

معرفی ب ام و سری 5 2017

معرفی ب ام و سری ۵ ۲۰۱۷

 

 

معرفی ب ام و سری ۵ ۲۰۱۷

پس از معرفی چند کانسپت شگفت انگیز در طی نمایشگاه های خودرو مهم امسال،

حالا ب ام و سرانجام نسل جدید سری پنج را معرفی کرده است که در واقع مهمترین محصول این شرکت در سال ۲۰۱۶ به حساب می آید و قرار است به عنوان مدل ۲۰۱۷ راهی بازار فروش شود.

   مدل ۲۰۱۷   

در ظاهر تفاوت های مدل جدید نسبت به نسل قبلی جزئی به نظر می رسد

برخی افراد نیز از شباهت کلی بدنه سری پنج جدید با سری هفت گلایه می کنند،

اما مهندسان ب ام و تاکید دارند که هیچ نقطه ای از این ۵ تازه با نسل های پیشین اشتراک ندارد و با یک خودرو کاملا تازه روبرو هستیم.

جزییات فنی، طراحی و مهندسی

جزییات فنی، طراحی و مهندسی در مورد این ب ام و بسیار است

اما به شکل کلی می توان گفت که وزن کلی شاسی و بدنه نسبت به مدل قبلی در حدود ۱۰۰ کیلوگرم کاهش یافته،

موتورها و گیربکس ها ارتقاء پیدا کرده اند، امکان سفارش نمونه دو دیفرانسیل برای تمامی انواع مدل های این خودرو به وجود آمده و فنربندی چرخ های جلو به جناغی دوبل و چرخ های عقب به مولتی لینک ۵ اتصالی تغییر یافته است.

معرفی ب ام و سری ۵ ۲۰۱۷

در عین حال سری پنج جدید رشد ابعادی اندکی را در حد چند میلیمتر در تمامی جهات تجربه کرده است

و به لطف بهره مندی از شاسی مشترک با سری هفت، فضای داخلی بسیار راحتی را در کلاس خود ارائه می دهد.

معرفی ب ام و سری ۵ ۲۰۱۷

مدیران ارشد ب ام و هدف خود از خلق این نسل جدید را ساخت محصولی در حد واسط سری ۳ و سری هفت با راحتی مدل لوکس تر و ویژگی های اسپرت در حد سری ۳ عنوان کرده اند.

معرفی بی ام و سری ۵ ۲۰۱۷

با این حساب انتظار می رود که با سری پنجی بسیار چابک، کم مصرف و خوش فرمان طرف باشیم

و آنطور که از اطلاعات فنی اولیه بر می آید نیز در عمل همین اتفاق را شاهد هستیم،

آنچنان که شتاب صفر تا صد نسل تازه ۵۵۰ حتی از M5 نسل قبل بهتر است.

مدل هیبریدی ۵۳۰

در نقطه مقابل ب ام و موفق به ساخت مدل هیبریدی ۵۳۰ شده است

که یک خودرو تکنولوژیک فوق العاده از حیث مشخصات فنی و اقتصادی به حساب می آید و ضمن ارائه قدرت و سرعت مناسب، مصرف سوختی بسیار اندک (۱٫۷ الی ۲٫۰ لیتر در طی یکصد کیلومتر) مسافت دارد.

ب ام و همچنین در راستای بهبود ضریب آیرودینامیک این مدل بسیار تلاش کرده است

و ماحصل این تلاش ثبت رقم باورنکردنی ۰٫۲۲ است که قابل قیاس با مدل عجیب و غریب i8 قلمداد می شود و رکوردی تازه برای سدان های خانوادگی است.

این مهم با استفاده از جلوپنجره فعال حاصل شده،

به شکلی که جلوپنجره سری پنج جدید تنها در زمان نیاز رادیاتور به خنک کاری باز شده

در سایر مواقع با بستن شدن دریچه ها و شکاف ها، شرایط آیرودینامیکی خودرو بهینه می شود.

همچنین مطالعات گسترده ای در راستای بهبود جریان هوادر بخش های کناری بدنه و جریان گذرنده از فضای زیر خودرو انجام شده است

تا تمام قطعات بدنه بهترین شکل و موقعیت آیرودینامیکی موجود را داشته باشند.

 

معرفی ب ام و سری 5 2017

معرفی ب ام و سری ۵ ۲۰۱۷

نسل جدید M5

تمام این ها در حالیست که جزییات فنی نسل جدید M5 هنوز مشخص نیست اما براساس اطلاعات اولیه قرار است با اولین M5 دو دیفرانسیل تاریخ با قدرت تقریبی ۶۰۰ اسب بخار مواجه باشیم که می تواند رکورد های مربوط به سریعترین سدان تولید انبوه جهان را بار دیگر ارتقاء دهد.

گفتنی است که نسل قبلی سری پنج در مدل ۵۲۸i در بازار کشورمان بسیار موفق بوده است و حالا قرار است این مدل با ۵۳۰i جایگزین شود، همچنین براساس قوانین فعلی گمرک ایران، امکان واردات مدل هیبریدی ۵۳۰e نیز وجود خواهد داشت، اما بعید است که واردات نسل تازه سری پنج به ایران زودتر از سال ۲۰۱۸ اتفاق بیافتد.

مشخصات فنی ب ام و X6 xDrive50i

مشخصات فنی ب ام و X6 xDrive50i

خودرو

نام خودرو ب ام و X6 xDrive50i
کشور سازنده
آلمان
سال (طراحی) ۲۰۱۰

مشخصات فنی

موتور ۸ سیلندر ۳۲ سوپاپه
حجم موتور ۴۳۹۵سی سی
حداکثر قدرت ۴۰۸ اسب بخار در ۶۴۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور ۵۹۹ نیوتن متر در ۴۵۰۰ دور در دقیقه
جعبه دنده ۸ دنده خودکار استپ ترونیک
شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۵٫۴ ثانیه
حداکثر سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت
وزن ۲۲۶۵ کیلوگرم
اندازه (میلیمتر) ۴۸۷۷ طول – ۱۹۸۴ عرض – ۱۶۸۹ ارتفاع
فاصله بین دو محور ۲۹۳۴ میلیمتر

مصرف سوخت و استانداردها

مصرف سوخت داخل شهر ۱۷٫۷ لیتر در هر صد کیلومتر
مصرف سوخت خارج از شهر ۹٫۶ لیتر در هر صد کیلومتر
مصرف سوخت ترکیبی ۱۲٫۵ لیتر در هر صد کیلومتر
حجم باک ۸۵ لیتر
استاندارد آلایندگی یورو ۵
استاندارد امنیت
میزان تولید CO2 ۲۹۲ گرم در هر کیلومتر

تجهیزات و امکانات

ترمز و پایداری ABS – ESP – TSC – EBD – EBP – EBA – ESC – DBC
کیسه هوا کیسه هوای سرنشینان جلو – کیسه هوای پرده‌ای جلو و عقب – کیسه هوای جانبی
سیستم صوتی سیستم صوتی با قابلیت پخش CD و MP3 با ۱۰ اسپیکر و ۲ ساب‌ووفر – ورودی iPod
دیگر تجهیزات روشن شدن خودکار چراغ‌ها (سنسور نور) – نشان دهنده باد چرخ‌ها – صندلی‌های چرمی و متناسب با قوس کمر (صندلی‌های جلو) – قابلیت تنظیم صندلی‌های جلو به صورت برقی در ۱۰ جهت – آینه‌های برقی – کروز کنترل – سنسور پارک در جلو وعقب خودرو – کنترل سیستم صوتی و کروز کنترل از روی فرمان – فیلتر هوای داخل خودرو – سیستم تهویه مطبوع جداگانه برای سرنشینان جلو – حافظه صندلی برای ۲ راننده – کامپیوتر سفری – سیستم استارت بدون کلید – قابلیت تعویض دنده از پشت فرمان – دوربین عقب

قیمت و نمایندگی

قیمت بازار صفر کیلومتر
قیمت بازار کارکرده از ۲۶۰ تا ۱۳۰۰ میلیون تومان – بروزرسانی در: ۱۳۹۵/۹/۲۳
نمودار قیمت  مشاهده نمودار قیمتی
نمایندگی فروش پرشیا خودرو

مشخصات فنی بی ام دبلیو Z4 28i

مشخصات فنی بی ام دبلیو

مشخصات فنی بی ام دبلیو

کمپانی ب ام و، از نسل تازه گونه رودستر مدل z4، کمی قبل از موعد مقرر (یعنی در خلال برگزاری اتو شو دیترویت)، رونمائی کرد.

مشخصات فنی بی ام دبلیو Z4 28i

مشخصات فنی بی ام دبلیو Z4 28i

 

طراحی بسیار زیبای بدنه و فضای داخلی، همان سقف هارد تاپ نسل قدیم، درپوش کشیده موتور، فاصله بسیار بین دو محور، طراحی خاص قسمت عقب، و امکان انتخاب همان پیشرانه های محبوب قدیمی، از جمله ویژگیهائی می باشند که بین نسل قدیم و تازه خودرو مشترکند، تا نسل تازه z4 تفاوت چندانی با نسل های پیشین خود نداشته باشد.

مشخصات مهم

حجم موتور ۱۹۹۷
تعداد سیلندرها ۴
آرایش قرار گیری سیلندرها خطی مستقیم
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) ۲۴۵ اسب بخار در ۵۰۰۰ تا ۶۵۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) ۳۵۰ نیوتون متر در ۱۲۵۰ تا ۴۸۰۰ دور در دقیقه
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) موتور جلو دیفرانسیل عقب
نوع جعبه دنده جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک
تعداد دنده (جلو) ۸
حداکثر سرعت ۲۵۰
شتاب ۰ الی ۱۰۰ (برحسب ثانیه) ۶
سیکل ترکیبی مصرف سوخت ۶٫۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر
استاندارد آلایندگی یورو ۵

فروش لوازم یدکی بی ام و٬ لوازم bmw٬ لوازم یدکی بی ام و