هايپرشر پمپ bmw

هايپرشر پمپ bmw خودروهايي كه توربو دارند داراي هايپرشر پمپ هم هستند هايپرشر پمپ يا همان پمپ بنزين فشار بالا پمپي است كه پشت سوزن انژكتورها قرار گرفته و بنزين را با فشار به سوزنها ميرساند.   هايپرشر پمپ bmw