شير بوست توربو بي ام و

شير بوست توربو بي ام و     توربوهاي با وسكيت مكانيكي بي ام و داراي يك شير بوست ميباشند كه هوا را بازو بسته ميكند و يك سوكت برقي هم دارد در خودروهاي bmw اين شير بوست توربو bmw كنار درب سوپاپ مينشيند و براي هر تةربو يك شير بوست توربو داريم.   شير […]